flucina
(14/11/2011)
Flucina có rất nhiều tên như: flucin, flucinol, flucivina, flucort, fluocin, fluocinolon, fluonid, flucin...

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Email liên hệ:  info@benhhoc.vn 

 

DS.
 
  BS. Tú
 
  DS. Xuân
 

 

 

BS. Tâm

 

DS. Dũng