Phân loại sỏi thận Thành phần hóa học của sỏi phụ thuộc vào sự mất cân bằng hóa học của nước tiểu. Bốn dạng sỏi hay gặp là: sỏi canxi,…

Phát hiện sớm suy thận Câu hỏi: Suy thận là bệnh nguy hiểm. Xin bác sĩ cho biết cách phát hiện sớm bệnh. Lê Hải Anh(Hà Tĩnh) Trả lời: Rất…