Dược Sĩ Trần Thu Hà

Dược sĩ Trần Thu Hà đã có 15 năm làm việc trong ngành Dược sĩ lâm sàng.
Năm 2004, cô tốt nghiệp Đại Học y dược tp HCM.
Từ năm 2005 đến 2011, cô làm việc tại bệnh viện đa khoa Chợ Rẫy với nhiệm vụ tham vấn với Bác sĩ trong việc kê toa thuốc cho bệnh nhân.
Từ năm 2012 đến năm 2019 cô làm việc tại bệnh viện Từ Dũ, tại đây, Dược sĩ Thu Hà chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng và số lượng thuốc.
Cũng trong năm 2019, Dược sĩ Thu Hà đã cộng tác với website BenhHoc.vn với vai trò tham vấn thuốc và thực phẩm bổ sung.