Tại sao fluor lại bảo vệ răng khỏi bị sâu? Tại sao fluor lại bảo vệ răng khỏi bị sâu?

Cấu tạo của men răng chủ yếu là hydroxyapatite, một loại khoáng chất bền vững chứa ma trận ion calci mang điện tích dương và ion phosphate mang điện tích âm.

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Email liên hệ:   

 

DS.
 
  BS. Tú
 
  DS. Xuân
 

 

BS. Tâm

 

DS. Dũng